Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, umorzonych jednorazowo , wyposażenia oraz innych niezbędnych ewidencji
 • Kontrola merytoryczna dowodów księgowych, stanowiących podstawę wpisu do księgi
 • Analiza dokumentów kosztowych w zakresie zasadności poniesionych wydatków z przychodami
 • Obliczanie miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie ewidencji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku
 • Generowanie deklaracji podatku VAT miesięcznych i kwartalnych
 • Rozliczanie oraz dokumentowanie obrotów krajowych, zagranicznych, usług poza krajem , importowych, eksportowych, sprzedaży wysyłkowej i procedur szczególnych
 • Obsługa transakcji w walutach obcych, naliczanie różnic kursowych
 • Wysyłka wniosków o zwrot VAT zapłaconego za granicą VAT-REF
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących obowiązków podatkowych nałożonych na przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej , w tym sprawozdań do Urzędu Statystycznego, Urzędu Celnego oraz Ministerstwa Finansów
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , w tym wyboru i zmiany formy opodatkowania
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ,ryczałtu oraz karty podatkowej
 • Sporządzanie zeznań rocznych