PITy roczne

Sporządzanie:

  • zeznań rocznych ze stosunku pracy, wynagrodzeń zagranicznych, umów najmu osób fizycznych Pit-37
  • zeznań osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych, jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością PIT-36, PIT-36L
  • informacji dla osób opodatkowanych kartą podatkową PIT-16A
  • informacji o uzyskanych przychodach dla podatników prowadzących ewidencje ryczałtu PIT-28
  • deklaracji rocznych o zaliczkach rocznych PIT-4R,PIT-8R, IFT
  • innych deklaracji, w tym zeznań o dochodach z kapitałów PIT-38,
  • zbycia nieruchomości PIT-39, podatku od nieruchomości, środków transportu, zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z, spadków i darowizn