Księgi rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • Opracowanie zakładowego planu kont przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki działalności
 • Planowanie zasad rachunkowości firm, uwzględniających obowiązujące przepisy
 • Analiza oraz dekretacja dokumentów źródłowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych, w tym tabel amortyzacyjnych
 • Kontrolowanie rozrachunków dostawców i odbiorców
 • Prowadzenie ewidencji i gospodarki magazynowej
 • Zestawianie miesięcznych obrotów i sald kont syntetycznych
 • Prawidłowa wycena aktywów i pasywów jednostek
 • Ustalanie prawidłowego wyniku finansowego za okresy sprawozdawcze
 • Sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu zgodnie z najnowszymi przepisami prawa
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, banków, firm finansowych i pozyskujących fundusze z programów Unijnych
 • Sporządzanie na życzenie klientów innych sprawozdań, raportów i zestawień
 • Generowanie odpowiedniej dokumentacji księgowej związanej z obowiązkami w podatku VAT, rejestry sprzedaży, WNT, transakcje eksportowe, rejestry zakupu, odwrotne obciążenie, WDT, wydatków, VAT nieodliczony z faktur za paliwo, transakcje niepodlegające opodatkowaniu w kraju
 • Deklaracje skarbowe CIT, VAT, VAT UE,VAT-REF, Intrastat
 • Przekazywanie danych podatkowych w postaci JPK ( jednolity plik kontrolny)