Doradztwo gospodarcze

  • Zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Zakładanie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz spółek prawa handlowego
  • Rejestracja osób fizycznych i firm w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • Zgłaszanie podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Konsultacje przy wyborze formy opodatkowania na podstawie analizy przychodów i kosztów
  • Wypełnianie wniosków kredytowych,
  • Pomoc przy uzyskaniu środków na podjęcie działalności współfinansowanych z programów unijnych, dopłat, PFRON oraz innych wsparć i przedsięwzięć