Kancelarie – Doradcy Podatkowi sc
Katarzyna Benedykcińska

Podatki

 • Konsultacje przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie finansów firmy
 • Audyt podatkowy (weryfikacja rozliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług)
 • Audyt księgowy ( weryfikacja księgowań , dekretacji , zapisów rachunkowych)
 • Sporządzanie opinii oraz  wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego

Kadry i płace

 • Nadzór nad  polityką kadrowo – płacową przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, zmiany warunków płacy i pracy pracowników, świadectwa pracy, oświadczenia, informacje, zaświadczenia)
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych: umów o dzieło, zlecenia, o współpracy.
 • Przyjmowanie i rejestracja nowo przyjętych pracowników

Księgowość

 • Prowadzenie podatkowej  księgi przychodów i rozchodów
 • Zakładanie i prowadzenie ewidencji  środków trwałych, umorzonych jednorazowo , wyposażenia oraz innych niezbędnych ewidencji
 • Kontrola merytoryczna dowodów księgowych, stanowiących podstawę wpisu do księgi
 • Analiza dokumentów kosztowych w zakresie zasadności  poniesionych  wydatków  z przychodami
 • Sporządzanie ewidencji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku VAT

img_8610

O Kancelarii:

 • Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Współpracujemy z Urzędami Skarbowymi w kraju a szczególnie na terenie województwa pomorskiego
 • Wszelkie kontrole odbywają się w siedzibie Kancelarii i aktywnie uczestniczymy podczas czynności kontrolnych
 • Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie doradztwa podatkowego jak i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Kontaktujemy się z ekspertami Krajowej Informacji Podatkowej Inspekcji Pracy, ZUS
 • Polecamy doświadczonych partnerów zawodowych
 • Korzystamy z fachowej literatury i profesjonalnych serwisów informacyjnych z aktualnymi aktami prawnymi, orzeczeniami sądowymi i opiniami prawnymi
 • Podnosimy nasze kwalifikacje poprzez stałe uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych również przez Izbę Doradców Podatkowych
 • Reprezentujemy naszych klientów: przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową i innymi instytucjami uprawnionymi do kontroli.
 • Wykorzystujemy nowoczesne techniki przekazu takie jak: platforma elektroniczna e-puap , zus.pue.pl, praca.gov.pl, uniwersalna bramka dokumentów UBD, wypełnione formularze PFR
 • Przekazujemy dane finansowe do systemu Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną w ustalonym formacie JPK